O czym mówi współczynnik Uw okna?

Okno

Termoizolacja i tworzenie nowoczesnych, energooszczędnych budynków jest obecnie jednym z najważniejszych tematów. Zmianom ulegają zarówno nasze przyzwyczajenia i sposób patrzenia na ekologię, jak i przepisy prawne, do których musimy się stosować. I bardzo dobrze! Nowe podejście do tematu budowania oznacza bowiem zarówno dodatkowe oszczędności dla właściciela, jak i korzyść dla środowiska - do atmosfery trafia przecież mniejsza ilość szkodliwych gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

Jak pokazuje praktyka, jednym z najważniejszych elementów każdego budynku są okna. Jeśli planujesz ich zakup, weź pod uwagę kilka podstawowych czynników, w tym współczynnik Uw. Czym on jest? Dlaczego odgrywa tak dużą rolę? I w jakiej skali powinien się mieścić, tak by dom, w którym mieszkamy uznany był za energooszczędny lub nawet pasywny? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł. 

Współczynnik Uw okna - czym jest?

Współczynnik Uw to współczynnik przenikania ciepła, który jest stosowany w przypadku okien. Jego wartość określa ile ciepła będzie przedostawać się przez m² okna przy danej różnicy temperatury pomiędzy jego wewnętrzną, a zewnętrzną stroną. Im mniej energii przedostaje się na zewnątrz, czyli im niższy jest współczynnik Uw, tym lepiej.  

Współczynnik Uw jest wypadkowym współczynnikiem przenikania ciepła dla całego okna. Oznacza to, że na jego wartość wpływa kilka czynników, w tym:

●       współczynnik przenikania ciepła pakietu szybowego (Ug),

●       współczynnik przenikania ciepła profili (Uf),

●       liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą (Ψ). 

Znajomość podstawowych informacji z tego zakresu pozwala nam na porównanie dostępnych ofert i wybranie najlepszego rozwiązania. 

O czym pamiętać?

Omawiając, czym jest współczynnik Uw, należy pamiętać o kilku ważnych elementach. Przede wszystkim warto podkreślić, że w większości przypadków tzw. zestaw szybowy ma lepsze parametry izolacyjne niż rama okna. Oznacza to, że im większą powierzchnię zajmuje szyba, tym lepszy będzie omawiany parametr. Należy pamiętać, że producenci podają wartości Uw dla referencyjnego rozmiaru okna, czyli okna o rozmiarach 123 na 148 centymetrów. Jeśli nasze okno jest większe, współczynnik Uw będzie niższy. 

Oczywiście głównym i najważniejszym zadaniem okna jest przepuszczanie promieni słonecznych i sprawianie, że poszczególne pomieszczenia są przytulne i jasne. Ilość promieni słonecznych przechodzących przez okno określa wartość g, której poziom zależy od jakości szkła i rodzaju zastosowanych w nim technologii. Przed dokonaniem ostatecznego zakupu warto wziąć pod uwagę ten czynnik, ponieważ jak dowodzą badania między izolacyjnością szyb, czyli współczynnikiem Uw, a przepuszczalnością promieni słonecznych, czyli wartością g, zachodzi niekorzystna zależność. 

Obowiązujące przepisy a wybór okien

Zrozumienie, czym jest współczynnik Uw i jaki ma wpływ na termoizolację naszego domu, ma więc ogromne znaczenie. Tym bardziej, że zarówno w Polskim, jak i w europejskim prawie powstają coraz bardziej rygorystyczne przepisy, które mają na celu ochronę środowiska, i które tym samym wymagają osiągnięcia coraz niższego współczynnika Uw. 

Jeśli chcemy, żeby nasz dom był zgodny z tymi normami, musimy skorzystać z innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie produktów. Można przyjąć, że wartość Uw w okolicach 0,8 kwalifikuje okna do klasy energooszczędnych. Z kolei w domach pasywnych konieczne jest spełnienie bardziej restrykcyjnych wymogów i osiągnięcie wartości bliższej 0,6 do 0,7. 

Wróć do bloga

golden

GOLDEN sp.j.
al. Wojska Polskiego 90A
82-200 Malbork
Konto: 59 1160 2202 0000 0001 0909 0016

golden