Rodzaje więźb dachowych

DACHOWE    Rodzaje więźb dachowych

Na końcowy wybór formy dachu ma wpływ projektant i inwestor. Inwestor ma za zadanie wybrać rodzaj pokrycia dachowego oraz wariant dachu ( płaski, spadzisty ). To od wyboru ciężaru pokrycia będzie zależał wybór konstrukcji więźby.

Typy konstrukcji więźby

Jednym z ważniejszych elementów, które decydują o wyborze konstrukcji więźby jest rozpiętość dachu, która liczona jest od wewnątrz jako odległość między dłuższymi ścianami budynku. 

  • ​Więźba krokwiowa

Jest to najprostszy typ konstrukcji, stosowany przy rozpiętości dachu mniejszej niż 7,5 m. Robią tym sposobem musimy wiedzieć, że długość krokwi powinna wynosić ok. 4,5 – 5m ( gdy mamy wybrane lekkie pokrycie) Taki dach ma nachylenie połaci od 30 do 50 stopni, a krokwie mają tylko dwa punkty oparcia- w kalenicy oraz nad ścianą oparcia na belce stropodachu.

golden

  • więźba krokwiowo-jętkowa 

Stosowana jest przy dachach o rozpiętości od 7-9m lub mają duży spadek i wymagają krokwi dłuższych niż 4,5m. W tym przypadku krokwie wzmacniane są poziomymi więzarami jętkowymi. Nachylenie połaci przy stosowaniu więźby krokwiowo- jętkową powinno mieć od 35 do 60 stopni. Jeżeli mieszkanie o takiej konstrukcji ma poddasze mieszkalne to jętki mogą być wykorzystane jako belki stropu nad pomieszczeniami poddasza.

golden

  • więźba płatwiowo-jętkowa 

Taka konstrukcja wykorzystywana jest przy dachach o rozpiętości od 9-11m. Taka więźba potrzebuje już ścian podpierających zwanych ścianami stolcowymi. Ponieważ tak duża rozpiętość potrzebuje dodatkowej odpory aby spełniała swoje zadanie. Przy jętkach długości ok. 7-10 m, podpiera się je jedną ścianą, przy dłuższych dwiema.

golden

  • więźba płatwiowo-kleszczowa 

Stosuje się ją przy dachach o rozpiętości do 12m. Ma ona dwa rodzaje wiązarów: (główne oraz pośrednie). W skład głównych wchodzą krokwie oparte na płatwiach oraz pary kleszczy. Kleszcze obejmują krokwie z dwóch stron. W skład pośrednich wchodzą płatwy ułożone poprzecznie oraz wspierające je miecze ( krokwie ułożone skośnie )

golden

  • więźby z dźwigarami 

Takie konstrukcje używane są wtedy gdy dach ma rozpiętość powyżej 12 metrów. Dźwigary to wiązary kratowe. Dzięki ich użyciu dachy nie wymagają budowy ścian wewnętrznych. Stosowane są najczęściej w budownictwie hal przemysłowych lub budynkach użyteczności publicznej. Wiązary kątowe składają się z bali lub desek o niewielkiej średnicy. Za pomocą płytek perforowanych łączą się w konstrukcję kratową.

golden

golden

GOLDEN sp. z o.o.
al. Wojska Polskiego 90A
82-200 Malbork
Konto: 31 1050 1764 1000 0090 3267 6745

golden