Utylizacja eternitu - do kogo zgłosić?

Usuwanie azbestu

Eternit to handlowa nazwa azbestu, który zapewne wielu z nas zna. Jest on szkodliwy dla naszego zdrowia, jednak dawniej był powszechnie wykorzystywany w budownictwie. Obecnie na skutek zmiany pokoleniowej często dochodzi do remontów domów, w których odkrywany jest właśnie azbest, jednak jego usunięcie nie jest wcale proste ani bezpieczne.

Powinna zająć się tym specjalistyczna firma a dodatkowo mamy obowiązek zgłoszenie takich prac na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem. Najwięcej azbestu znajduje się na dachach wiejskich domów, szczególnie na Mazowszu i na wschodzie. Polskie prawo zakłada, że wszystkie azbestowe elementy z domów powinny zostać trwale usunięte do końca roku 2032.

Azbest i jego usuwanie

Z pewnością azbest nie stanowi zagrożenia, dopóki nie zostanie uszkodzony. Jednak w związku z tym konieczne jest jego trwałe pozbycie się dla bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich. Wszelkie niezbędne do prac z azbestem środki ochrony osobistej dostępne są w hurtowni budowlanej. W pierwszej kolejności zweryfikujmy dokumentację stanu technicznego budynku, aby mieć pewność o możliwości bezpiecznego użytkowani. Jeśli takiej oceny nie posiadamy, to powinniśmy zlecić jej wykonanie. Usuwanie azbestu może wiązać się dla właściciela ze sporymi dodatkowymi kosztami, w związku z czym, zanim zabierzemy się do pracy, powinniśmy sprawdzić, czy gmina, w której stoi dom nie prowadzi programu usuwania azbestu, który mógłby skutkować uzyskaniem przez nas odpowiedniego dofinansowania.

Gdzie zgłosić?

Wszelkie prace budowlane związane z produktami zawierającymi azbest należy zgłosić do właściwego organu nadzoru budowlanego, lokalnego inspektora sanitarnego oraz okręgowego inspektoratu pracy, najdalej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Składamy wówczas zawiadomienie, w którym uwzględnimy szczegóły planowanych prac, ilość i rodzaj elementów zawierających azbest, ilość pracowników, którzy będą narażeni na kontakt, a także datę rozpoczęcia prac i dokładny adres. Pamiętajmy, aby nigdy nie wykonywać takich prac samodzielnie, musi zająć się tym wyspecjalizowana firma, która będzie wyposażona w odpowiednie środki ochrony osobistej.

Wróć do bloga

golden

GOLDEN sp.j.
al. Wojska Polskiego 90A
82-200 Malbork
Konto: 59 1160 2202 0000 0001 0909 0016

golden