Utylizacja Eternitu

 Firma Golden Sp.J. zapewnia Państwu kompleksową usługę demontażu i utylizacji Eternitu. Nasza firma posiada wymagane uprawnienia do kompleksowego usuwania materiałów niebezpiecznych zawierających azbest. Ponadto zatrudnione przez nas ekipy dekarskie posługują się niezbędnym sprzętem do usuwania materiałów zawierających azbest oraz przeszli specjalistyczne szkolenia dzięki czemu charakteryzują się wysokimi kwalifikacjami.


Procedura demonta
żu i utylizacji wyrobów zawierających azbest:

  • ocena stanu technicznego oraz ilości wyrobów zawierających azbest

  • zgłoszenie przez inwestora zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

  • podpisanie umowy na demontaż i utylizację eternitu

  • zgłoszenie przez wykonawcę zamiaru demontażu wyrobów zawierających azbest do Nadzoru Budowlanego

  • demontaż materiału niebezpiecznego zawierającego azbest z dachów oraz elewacji

  • zabezpieczenie i oznakowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

  • wywóz odpadów specjalnymi pojazdami na składowisko odpadów niebezpiecznych

  • na życzenie klienta wystawienie odpowiednich oświadczeń oraz kart przekazania odpadów

  • zgłoszenie przez klienta faktu usunięcia azbestu w odpowiedniej jednostce samorządowej

Eternit

  Eternit – co to jest?

   Eternit to nazwa handlowa, która z czasem stała się nazwą potoczną materiałów azbestowo-cementowych. Z eternitu produkowano pokrycia dachowe i elewacyjne oraz rury. Eternit jest materiałem ogniotrwałym, odpornym na działanie wody i ścieków, a jednocześnie wytrzymałym mechanicznie. Na świecie stosowany od początku XX wieku.

   Ze względu na stwierdzoną szkodliwość włókien azbestowych odkładających się w płucach, stosowanie eternitu zostało zakazane a istniejące pokrycia eternitowe są usuwane. Demontażem elementów eternitowych powinny zajmować się specjalistyczne firmy. Gruz eternitowy musi być, jako materiał niebezpieczny, składowany na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Nieuszkodzone pokrycia eternitowe na budynkach są stosunkowo bezpieczne. Płyty eternitowe ulegają rozpadowi po 30-50 latach od produkcji.


  Eternit – dlaczego muszę się go pozbyć?

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami cały eternit. znajdujący się na terenie Polski musi zostać usunięty z budynków do roku 2032. Natomiast jeśli eternit na budynku jest uszkodzony należy go usunąć natychmiast.


  Eternit – dofinansowania do demontażu i utylizacji.

   O to czy w państwa rejonie funkcjonuje dofinansowanie na utylizację eternitu należy dowiadywać się we właściwej jednostce samorządowej. Dla osób zameldowanych na terenie miasta będzie to Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe, natomiast dla osób spoza terenu miasta będzie to Urząd Gminy oraz Starostwo Powiatowe. Warto sprawdzić w której jednostce samorządowej dofinansowanie będzie korzystniejsze.


  Eternit na co wymienić?

   Wybór materiałów na takie pokrycie dachowe jest bardzo duży. Eternit najczęściej jest wymieniany na blachodachówkę, blachy trapezowe lub płyty włókno-cementowe (nowoczesny zamiennik eternitu bez azbestu). Można również zastosować cięższe pokrycie np. dachówkę betonową lub ceramiczną, ale taka zamiana wymagała by sprawdzenia konstrukcji pod kątem możliwości przeniesienia większych obciążeń.


Nasi Przedstawiciele Handlowi  pomogą w podjęciu właściwej decyzji.